05.02. - 08.02.2025.

FRIGO ŽIKA NA ADRIATIC GASTRO SHOW-u 2024.

WEB FRIGO ŽIKA

„FRIGO ŽIKA” Ruma, je specijalizirano poduzeće za proizvodnju rashladnih i termičkih uređaja, isparivača, kondnezatora i agregata. Menadžment poduzeća “FRIGO ŽIKA” Ruma je u potpunosti opredijeljen preuzimati poslove za čije ispunjavanje postoje adekvatne sposobnosti , poštujući pri tome sve primjenjive nacionalne i međunarodne standarde.
Mi u preduzeću” FRIGO ŽIKA” Ruma verujemo da je način na koje vodimo poslovanje preduzeća presudan za našu poziciju lidera na tržištu Srbije u proizvodnji rashladnih i termičkih uređaja.
Menadžment poduzeća “FRIGO ŽIKA” Ruma je privržen pružanju usluga najviše kvalitete. Naše poslovanje se ogleda u stalnom zadovoljavanju zahtjeva kupaca vodeći računa o osnovnim principima poslovanja našeg poduzeća i to :
1. Dugogodišnje iskustvo,
2. Kratak rok isporuke proizvoda,
3. Vrhunska kvaliteta proizvoda i usluge,
4. Konkurentna cijena proizvoda i usluga,
5. Profesionalna tehnička podrška našim kupcima i klijentima.
Menadžment poduzeća “FRIGO ŽIKA” Ruma će osigurati da svi zaposleni u potpunosti primjenjuju Politiku kvaliteta i HACCP-a ostvarujući poslovne ciljeve kroz svoje poslovanje.
Menadžment poduzeća “FRIGO ŽIKA” Ruma će uvijek držati korak sa novim tehnologijama i osigurati adekvatnu obuku cjelokupnog osoblja u cilju efikasnog obavljanja radnih zadataka.
Politika kvaliteta i HACCP-a “FRIGO ŽIKA” Ruma predstavlja okvir za uspostavljanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta.
Menadžment će periodično preispitivati efikasnost svog QMS-a i svoje ciljeve kvaliteta u cilju osiguranja njihove efikasnosti i kontinuirane primjenjivosti.
“FRIGO ŽIKA” Ruma, zadovoljava zahtjeve ISO 9001:2008, 14001:2008 i HACCP-a

 

www.frigozika.rs